بعد از ۶ سال، نسخه جدید سایت راه اندازی شد و این صفحات قدیمی صرفا بصورت آرشیو در اینجا قرار گرفته اند. لطفا به بلاگ جدید من مراجعه نمایید.

اردیبهشت ۱۲

بعد از چندین سال همکاری با سایت اکسین ادز و اینکه حالا خدا هم میدونه چقدر از کلیک ها و کمیسیون ها را خوردند مدتی بود که دائم سفارشات وصولی روی حساب می آمد اما به اعتبار اضافه نمی شد و علیرغم بارها ارسال پیام برای مدیریت سایت، هیچ پاسخی دریافت نشد. جدای از این هم کمیسیون ها و درآمد حاصله هم چند ماه هست که واریز نشدند. سایت را گذاشتن به امون خدا و رفتن و دارن مفت و مسلم از تبلیغاتی که امثال من روی سایت هامون میذاریم روز به روز سود میکنن.

سایت اکسین ادز متعلق به شرکت توسعه نرم افزار اوکسین www.osd.ir هست.

در فرصت مناسب هم مستندات و اسکرین شایت هایی که گرفتم را اینجا میذارم.