بعد از ۶ سال، نسخه جدید سایت راه اندازی شد و این صفحات قدیمی صرفا بصورت آرشیو در اینجا قرار گرفته اند. لطفا به بلاگ جدید من مراجعه نمایید.

شهریور ۲۰

باز هم جوملا:

نوين تاوه

شهریور ۰۴

… و اينك، كاري ديگر به كمك جوملا:

طراح ماشين