بعد از ۶ سال، نسخه جدید سایت راه اندازی شد و این صفحات قدیمی صرفا بصورت آرشیو در اینجا قرار گرفته اند. لطفا به بلاگ جدید من مراجعه نمایید.

شهریور ۲۰

عرض شود كه اول قرار بود كار آموزي برم شركت پيدك ولي خب چون ميخواستم همزمان به كار هاي پروژه كارشناسي هم برسم، تصميم گرفتم همين اصفهان بمونم. كارآموزي را تو دانشگاه خودمون گرفتم و قرار بر اين شد كه به جاش يه پروژه بدن بهم كه تكميل كنم.

Robotic Arm

پروژه هم از اين قرار بود كه گويا n سال پيش مدل يك بازوي صنعتي در ابعاد آزمايشگاهي خريداري شده بود كه به مرور زمان، درايور آن از كار افتاده بود و حالا مي خواستن يه درايور جديد و نرم افزار هاي مربوطش را بدن يكي از دانشجوها طراحي كنه. البته قبل از من داده بودن به يكي ديگه به عنوان پروژه كارشناسي كه اون هم ماشالله سيستم به اين خوبي را برداشته بود حلقه باز كنترل ميكرد در صورتي كه طراحي مكانيكي بازو طوري انجام شده بود كه تمام مفاصل فيدبك داشتن و چون ميخواسته كار خودشو راحت كنه بي خيال اونا شده بوده.
ادامه … »

شهریور ۲۰

و باز هم يه كار ديگه با جوملا…

شهرداري رويان

و البته باز هم توجه كنيد كه فقط صفحات فارسي سايت كار من هست.

شهریور ۱۵

اين هم يه كار ديگه با جوملا كه ۲-۳ هفته اي بود تكميل شده بود و فقط يه مقدار به خاطر فلش كاري هاي صفحه ي اول (intro) يه خورده طول كشيد تا رسماً راه بيفته.

به سه زبان انگليسي، تركي و عربي هست كه البته هنوز اطلاعات كامل نشده.

Toz Pump

شهریور ۱۱

اين تابستون خيلي گرفتار بودم. اصلاً باور كردني نيست براي خودم از بس كه كار و مصيبت ريخته رو سرم. كارآموزي گرفتم براي تابستون كه البته به جاش ۱ پروژه تو دانشگاه خودم بهم دادن و از طرفي هم پروژه كارشناسي خودم. پروژه كارآموزي تقريباً تموم شده و فقط مونده PCB كه طراحي كردم و ديروز دادم بزنن. پروژه خودم هم كه تازه ۲-۳ روزه كه ICهايي كه نياز داشتم بعد از چند هفته به دستم رسيده. از اين طرف هم اين سفارش هايي كه قبلاً گرفتم و تكميل نكردم كه اين سايت هم يكي از هموناس.

خب بريم سراغ اصل مطلب كه اين سيستم هم با جوملا هست. ۱-۲ سال پيش نسخه ي انگليسي هم با همين جوملا در آوردم كه البته امسال يه مقدار تغييرات هم رو سيستم انگليسي انجام دادم و يه مقدار از نظر نرم افزاري بهينه تر كردم.

Paliz Tour