بعد از ۶ سال، نسخه جدید سایت راه اندازی شد و این صفحات قدیمی صرفا بصورت آرشیو در اینجا قرار گرفته اند. لطفا به بلاگ جدید من مراجعه نمایید.

مهر ۲۵

جهت دریافت فایل PDF مربوطه که فشرده شده و بصورت فایل EXE درآمده اینجا کلیک کنید.

این جزوه توسط جناب آقای مهندس احسانی تهیه و تنظیم شده است. به زودی خودآموز دیگری شخصاً آماده و upload خواهم نمود.