بعد از ۶ سال، نسخه جدید سایت راه اندازی شد و این صفحات قدیمی صرفا بصورت آرشیو در اینجا قرار گرفته اند. لطفا به بلاگ جدید من مراجعه نمایید.

خرداد ۰۱

این ترم نمیدونم چرا تموم نمیشن امتحانا! از کی تا حالا داریم امتحان می دیم. هنوز سری اول میانترما تموم نشده، سری دوم و سوم میانترم بعضی درسا رسید! انقد طولانی شد که نه دیگه درسه درستی میخونم نه میرسم به کارام رسیدگی کنم. میام خونه، استراحت میکنم، ایمیل چک می کنم، نیم ساعت Counter Strike بازی میکنم(اخیراً دارم حرفه ای میشم) بعدشم تا یه غذایی بخورم میبینم وقته خوابه و هنوز هیچ کاره مفیدی نکردم!
کاش زودتر امتحانا تموم بشه و مشغوله کارام بشم باز. (البته نه با هر نمره ای و وضعی!)